หมวกคลุมหน้า งานเปล่า ผลงานตัวอย่างงานผลิตหมวก และหมวกขายส่ง

หมวกคลุมหน้า งานเปล่า

เกี่ยวกับหมวก

     สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปแล้ว หมวกคลุมหน้าก็มีหลายๆที่ได้เลือกใช้กันโดยหมวกคลุมหน้าที่ใช้สำหรับโรงงานนั้นจะอยู่ในส่วนของฝ่ายผลิต โดยเรามีแบบหมวกคลุมหน้าที่ใช้สำหรับการทำในโรงงานโดยลักษณะเหมือนทรงหมวกแก๊ปแต่ปีกหมวกนั้นจะสั้นกว่าหมวกแก๊ปเป็นอย่างมาก


ข้อมูลหมวก

แบบหมวก : หมวกคลุมหน้าโรงงาน
เนื้อผ้าหมวก : ผ้าโทเร
สีเนื้อผ้าหมวก : สีขาว เบอร์ 1L
ตำแหน่งโลโก้ : –
ประเภทโลโก้ : –
รายละเอียดเพิ่มเติม : –