งานปักหมวก งานสกรีน

สกรีนหมวก

งานปักหมวก งานสกรีน


โรงงานผลิตหมวก Captext ของเรามีบริการงานปัก งานสกรีน สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มโลโก้ลงไปบนหมวกของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเพิ่มงานปักหมวก หรือว่าต้องการเพิ่มงานสกรีนหมวก อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทางโรงงานมีข้อจำกัดในการปักหรือสกรีนโลโก้ของลูกค้า ดังนี้

งานปักหมวก

งานปักหมวก

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มโลโก้ด้วยการปักนั้น ลูกค้าสามารถกำหนดสีไหมในโลโก้ได้ตามต้องการ โดยสามารถขอดูสีไหมกับทางฝ่ายขายได้โดยตรง และลูกค้าสามารถกำหนดตำแหน่งโลโก้ที่ต้องการปักบนหมวกได้ตามต้องการ โดยขนาดของโลโก้ที่จะใช้ปักนั้นจะมีขอบเขตข้อจำกัดในแต่ละตำแหน่งบนหมวก ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลกับทางฝ่ายขายได้โดยตรง

งานสกรีนหมวก

งานสกรีนหมวก

สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานสกรีนหมวกนั้น ทางโรงงานของเราสามารถสกรีนหมวกให้กับลูกค้าได้เพียง 2 ตำแหน่ง เท่านั้น คือตำแหน่งปีกหมวก และตำแหน่งชิ้นหน้าหมวก (หมวก 5 ชิ้น เท่านั้น) เพราะเป็นตำแหน่งที่มีพื้นที่มากที่สุดในการวางบล็อกสกรีน จึงทำให้สามารถสกรีนได้เพียง 2 ตำแหน่ง ลูกค้าสามารถเลือกสีสกรีนได้ตามต้องการและสามารถสอบถามขนาดข้อจำกัดขอบเขตของโลโก้ที่สามารถสกรีนได้กับทางฝ่ายขายโดยตรง

ตำแหน่งงานปัก

ตำแหน่งงานปักและงานสกรีน

สำหรับตำแหน่งที่สามารถเพิ่มโลโก้ลงไปบนหมวกได้นั้น ลูกค้าสามารถเพิ่มได้ทุกตำแหน่งตามที่ลูกค้าต้องการ แต่เพื่อให้ง่ายและชัดเจนในการกำหนดตำแหน่งต่อลูกค้าและสะดวกต่อการทำงานของโรงงานหมวกของเรานั้น ทางเรามีตำแหน่งมาตรฐานที่ลูกค้าสามารถกำหนดงานปักได้ ดังต่อไปนี้

ชิ้นหน้าหมวก


เป็นตำแหน่งที่นิยมใส่โลโก้ลงไปมากที่สุด เพราะสามารถมองเห็นโลโก้ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นตอนสวมหมวกหรือวางหมวกไว้ โดยชิ้นหน้าหมวกนั้นมีทั้งแบบ 1 ชิ้น หรือ 2ชิ้น ก็สามารถปักโลโก้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นงานสกรีนจะทำได้เฉพาะ ชิ้นหน้าหมวกแบบ 1 ชิ้นเท่านั้น

งานปักหมวก ชิ้นหน้า

ชิ้นข้างหมวก


เป็นตำแหน่งที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด แต่มีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งนิยมใส่ข้อความหรือโลโก้เล็กๆที่บริเวณขอบหมวก ทำได้เฉพาะงานปักเท่านั้น ไม่สามารถสกรีนได้ เพราะเนื้อที่น้อยเกินไป สามารถเพิ่มโลโก้ได้กับแบบหมวกทุกแบบ ยกเว้น หมวกแบบตาข่าย ที่ไม่สามารถทำได้

งานปักหมวก ชิ้นข้าง

ชิ้นหลังหมวก


เป็นตำแหน่งอยู่ด้านหลังสุด โดยในตำแหน่งนี้จะมีพื้นที่จำกัดเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับตำแหน่งชิ้นข้างหมวก โดยปกตินิยมงานปักเป็นข้อความสั้นๆ หรือโลโก้เล็กๆในบริเวณบนส่วนโค้งเว้า เพื่อให้ดูโดดเด่นสะดุดตา

งานปักหมวก ชิ้นหลัง

ชิ้นปีกหมวก


เป็นตำแหน่งที่มีพื้นที่มากที่สุด แต่เป็นตำแหน่งที่เห็นโลโก้ได้ไม่ชัดเจนนัก โดยเฉพาะเวลาสวมใส่อยู่ แต่จะเห็นโลโก้ชัดเจนตอนวางหมวกเท่านั้น ลูกค้าสามารถปักหรือสกรีนได้ตามต้องการ นิยมเป็นข้อความสั้นๆ หรือโลโก้เล็กๆ

งานปักปีกหมวก

ชิ้นหางหมวก


เป็นตำแหน่งที่สามารถเพิ่มโลโก้ลงไปได้เฉพาะหางหมวกที่เป็นผ้าเท่านั้น นิยมปักเป็นชื่อเว็ปไซต์หรือข้อความสั้นๆ ตัวอักษรย่อ เป็นต้น

งานปักหางหมวก

ตัวอย่างงานปักหมวก และงานสกรีนหมวก


โรงงานทำหมวก Captext ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายหลายบริษัทในการสั่งทำหมวกกับเรา และนี้คือตัวอย่างผลงานปักและงานสกรีนหมวกที่เราได้ทำให้กับลูกค้า และอยากนำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมกัน งานปักและงานสกีรนโลโก้ของเรานั้นได้มาตรฐาน มองเห็นได้อย่างชัดเจน และสีสันสวยงามเป็นที่สุด หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางฝ่ายขายของเราได้โดยตรง